IAK seyahat ve bilgi-danışma-programlarıyla siyasal eğitim olanakları sunmaktadır. Buradaki işimiz aynı zamanda iki alana ayrılmaktadır: Almanya´da yaşayan insanlara yönelik yurtdışı seyahatleri ve Almanya´da varolan yabancı ülke gruplarına yönelik programlar.

Sunmuş olduğumuz programlar ve seyahatler herşeyden önce gençlik-calışmaları, toplumsal katılım, milliyetçilik, ırkçılık, anti-semitzm ve bunlarla bağlantılı olan ideolojiler, çatışmalar ve tarihsel söylemlerle ilgilenmektedir.. Burada, daha çok sivil-toplum örgütlerinde aktiv olan ve bu konularla/sorunlara sürekli ilgilenen, toplumlarını daha çok bireysel özgürlükler ve eşit muamale yönünde değiştirmeye çalısan, aynı şekilde ayrımcılığın, haksızlıkların ve eşitsizliğin toplumda azalmasına gayret eden, kadın-erkek ilişkilerini ve buna bağlı normları sorgulayan aktörlerin merkezi bir rolü olmaktadır.

Dünya´ya
IAK´nin en temel unsurlarından/ görevlerinden biri de, belli konularla, ülke ve bölgelerle kendi bağlantıları doğrultusunda uğraşan insanları ve grupları burada desteklemek, bununla birlikte içeriksel, örgütsel ve didaktik olarak mükemmel eğitim seyahatleri organize etmektir.

IAK´nin üyeleri, organizatörlerin ve katılımcıların tam anlamda bir başarı elde etmeleri için edinmiş oldukları çok yönlü deneyimlerini bu tür seyahetlerin gerçekleştirmesinde her anlamda kullanmayı amaçlamaktadırlar. Bizim seyahatlerimiz burada bilinen klasik eğitim seyahetlerinden açık bir şekilde farklılık göstermektedir: Sosyal hareketlerde aktif insanlarla, profesyonel insan hakları savunucularıyla, gazeteciler ve bilim insanlarıyla görüşüyoruz.Katılımcılarımızın söz hakkına sahip olmasını bir koşul olarak talep ediyoruz ve bu şekilde konularımızla ilgili birlikte yoğun bir çalışma olanağı yaratmış oluyoruz. Dünyanın öteki yerlerine düzenlenen seyatlerimizde gönüllü olarak çalışıyoruz. Her seyahatin kendine ait somut sorularının yanısıra amacımız gerek kendimizin gerekse bizimle seyahat eden yolcularımzın emin olduğu görüşleri ve buna dayalı düşünce biçimlerini bir ölçüde sarsmak ve bunları biraz daha sorgulamaktır. Bu şekilde her seyahatten sonra öncesine göre daha fazla sorularla karşı karşıya kalmaktayız.

Etnik bir kültür kavramı yerine bir toplumun içindeki farklı yaşam biçimlerinin, değerlerin ve ilgilerin yer aldığı çeşitliliği arama çabasındayız. „Ulusal kültür“, gelenek ve folklor gibi kavramlar yaptığımız işte eleştirel düşünce ve eylemlerin temel unsurları arasındadır. Sözde geleneksel yaşam biçimleri ve folklorcu tanıtımları ekzotik ve hoş görmek yerine, temel sosyo-ekonomik ilişkileri, toplumsal çatışmaları, ulusal söylemleri ve egemenlik mekanizmaların işleyiş biçimlerini kendimize soruyoruz ve sorguluyoruz.

IAK´da misafir olmak
Uzun yıllara dayalı deneyimlerimiz, dünyanın her yerinde ve burada (Almanya´da) partner organizasyonlarımızla içinde bulunduğumz yoğun ve sıkı ilişkilerimizi işimizin ikinci bir ayağı olarak kullanıyoruz: Almanya´da partner ülkelerimizden gelen gruplara hitap eden programlar sunuyoruz mesela. İAK, bir sivil toplum örgütü olarak, bu alanda ihtiyaca göre diğer partner gruplarla özellikle Almanya´daki gençlik politikalarına yönelik özel ve mükemmel programlar/projeler organize etmektedir.

Burada da uzman-söyleşilerinden, seminer ve atölyelerden, eğitim gezilerinden ve buluşmalarından oluşan bir çalışma tarzımız var, ne var ki bu tür seyahatler genelde gerek bizim gerekse bize eşlik eden misafirlerimiz için „tatil“ değil, işimizin birer parçası halindedir. Proje ekibimizi her programın kendi konusuna/temasına ve gerçekleştirileceği yere dair bilgi donanımına göre en mükemmel bir şekilde kuruyoruz.

Seyahatler
Katılımcılar partner ülkelerde perde arkasına göz atmak istiyorlar. Bu anlamda onların seyahet rehberleri ya da otobüsleriyle çok iyi planlanmış bir eğitim seyahati gibi yüksek bir beklentileri yoktur. Bunun tam tersine temasda bulundukları, diyaloğa geçtikleri kişilerin dünyasına dair konuları açmak ve anlamak istiyorlar.

Yolcularımızın bir çoğu ya gençlik çalışmalarında aktifler ya da multiplikatör (yani sosyal alanda bilgi alışverişini sağlayan kişiler) olarak çalışmaktadırlar. Seyehat gruplarımız genelde on katılımcıdan oluşmaktadır.
Sadece birlikte yapılan işlerden birşeyler öğrenileceği inancımızdan dolayı programımıza aynı zamanda yürütülecek olan söyleşilerin ve tartışmaların ortaklaşa önhazırlığı ve değerlendirilmesi de dahildir. Karşılıklı tanışmak, birlikte geçireceğimiz yoğun zamanı gerek içeriksel gerekse organizasyon açısıdan birlikte hazırlayabilmek için bir önhazırlık semineri her seyahat için gereklidir.

Çoğu seyahatler bazı yolcularımızın seyahat sırasında yaşadıklarını diğer insanlara iletmelerine, konferans ya da dia-prezentasyon organize etmelerine fırsat sağlamaktadır.Grupların ilgi, alaka ve zamanlarına göre seyahat-blogları, radyo yayınları ya da makaleler üretmekteyiz.

Seyahatlerimiz eğlenceli olduğu gibi heyecanlandırıcı ve sürükleyicidirler, tabii ki belli koşullarda dinlenmeye yönelik tatillere uygundurlar. Programımız genelde oldukça yoğundur- çoğunlukla günde iki görüşme ve buna dair grup tartışmaları programa dahildir. Yolcularımıza istekleri doğrultuda seyehatimizi bir kaç gün daha fazla uzatma olanağı da sağlayabiliriz. Her ne kadar görülmeye değer turistik yerler programımıza dahil olmasa da onları da görmeden geçmiyoruz. Her zaman olduğu gibi bir gün sahilde ya da dağlarda vakit geçirmek mutlaka programa dahil edilmekte. Gerçekleştirdiğimiz organizasyonlar normal koşsllarda bütün Federal Almanya bölgelerinde eğitim-seyahati olarak kabul edilmekte tanınmaktadır.

Bölgelerimiz ve temel özelliklerimiz (yeteneklerimiz)
IAK ´nin üyeleri farklı ülke ve bölgelerle ilgilenmekle kalmayıp, örneğin içerik ve konu olarak birbirinden farklı alanlarda uzmanlaşmış olup, gençlik çalışmasından göç-politikasına, çatışma değerlendirmelerinden, ırkçılık ve antisemitizmle ilgili çalışmalar yürütmektedirler.

(Sivil Toplum) Örgütü olarak İAK´nin en önemli özellilerinden bir tanesi de bölge-uzmanlarını belli bir seviyeyi hedefleyen politik-eğitim seyahetlerinin organize edilmesinde desteklemektedir. Son yıllardaki çalışmalarımızın ağırlık noktasında Sovyetler sonrası Orta Asya, Latin Amerika, İsrail, Namibya, Endenozya, Doğu Avrupa ve Balkanlar yer almaktadır. Tabii ki programlarımızda henüz yer vermediğimiz diğer ülkeler arzu edildiğinde, gelecek olan soru ve taleplere de açığız.

Partnerlerimiz
Sunduğumuz seyahet programlarımızın bir kısmı partnerlerimiz tarafından finanse edilmektedir. Aile, ihtiyar, kadın ve gençlikten sorumlu bakanlık programlarımız içinde gençlik çalışmasında görev alan uzman görevlilerin ücretlerinin ödenmesinde ekonomik yardımda bulunmaktadır. Bazı etkinliklerimizse farklı vakıflar tarafından ortaklaşa finanse edilmekte. Almanya´daki programlarımız UNDP, OSZE, UNICEF, Soros Foundation/Open Society Enstitüleri ve diğer vakıflarla örgütlerin kooperasyonları ve destekleriyle gerçekleştirilmektedir.

Amadeu-Antonio-Stiftung (Vakfı) ve die Internationale Akademie an der FU Berlin (Berlin Özgür Üniversitesi- Uluslararası Akedemisi) seminerlerimiz için bize salon ya da seminer odaları sağlamaktadırlar. İZ3W´nin sayfalarında fırsat buldukça Orta Asya ve Namibya seyahatlerine dair makaleler yazılmakta ve yayınlanmaktadır.

Internationaler Arbeitskreis e.V.
P.O. Box 30 23 43
10754 Berlin
Almanya
Phone: +49-172 620 58 51
E-Mail: info@iak-net.de

Uluslararası Çalışma Grubu Derneği (IAK)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert